Muutosvalmennus

- tiimityöskentelyn muodostamiseen ja uusien työntekijöiden tiimiyttämiseen
- työn kehittämiseen tuottavuuden lisäämiseksi
- onnistuneiden muutosten läpiviemiseen


Esite: Muutosvalmennus


Rekrytointiprosessit

- avuksi löytämään tiimiin oikeat henkilöt

Työyhteisön kriisit


Työpaikkasovittelu


Kehittämispäivät

- mahdollisuus toteuttaa myös kokonaan tai osittain kuvallisin menetelmin


Koulutukset

- Työhyvinvointi ja kuinka se tehdään?
- Tsemppipäivä muutoksessa onnistumiseen
- Ratkaisukeskeiset menetelmät asiakastyössä
- Ryhmänohjaajakoulutus
- Kuvalliset menetelmät asiakastyön tukena