Psykoterapia

Psykoterapia on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteröimien psykoterapeuttien antamaa keskusteluapua erilaisissa elämän solmukohdissa painiville. Psykoterapian tarkoituksena on auttaa pääsemään elämää hankaloittavista asioista eroon tai selviämään paremmin niiden kanssa. Psykoterapeutti auttaa asiakastaan ammatillisin keinoin saavuttamaan sen, mitä asiakas haluaa elämässään muuttaa.


Taidepsykoterapia

Taidepsykoterapiassa yhdistetään keskusteluun asiakkaan erilaisilla menetelmillä ja materiaaleilla tekemä kuva. Vaikka puhumme taideterapiasta sillä ei ole mitään tekemistä esittävän taiteen kanssa. Kuvasta tulee sellainen kuin tänään on tarkoitus tulla. Kuvallinen työskentely sinällään laajentaa omaa ajattelua ja antaa uusia luovia ratkaisuja elämäntilanteisiin. Kuvia ei tulkita millään tavalla.


Psykoterapia - ja taidepsykoterapia palvelut

- lapsille
- nuorille
- aikuisille
- ryhmälle


Kelan tukemana


Psykoterapia on keskeinen hoitomuoto mielenterveyden häiriöissä. Kela tukee psykoterapiaa kuntoutusmuotona. Kelan korvauksen saamiseksi tarvitset psykiatrin lähetteen.


Itse maksavana


Psykoterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä, mikäli haluat apua elämäntilanteeseesi ja sen tarkasteluun.


Diabeteksen omahoidon tukeminen

Diabeteksen hoito vaatii sekä henkisiä että fyysisiä voimia. On opittava tulemaan toimeen itsensä ja vaikean sairauden kanssa. Etsimällä löytyvät kuitenkin rakennuspuut, joiden avulla voi selviytyä ja pystyy elämään nautinnollista elämää.