Olen toiminut psykiatrisena sairaanhoitajana mielenterveyskuntoutuksen tehtävissä Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirien, Lestijärven kunnan ja Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen palveluksessa. Osa tehtävistä on ollut perustyötä, osa uuden toiminnan kehittämistä ja organisointia. Asiakaskuntaani ovat kuuluneet kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin eri toimipisteiden ja tehtävien mukaan. Olen kokenut myös esimiestehtävien haastavuuden ja ihanuuden. Uuden yksityisen dementiakodin toiminnan aloittaminen on ollut yksi mielenkiintoisimmista kokemuksista työssäni. Ansioluetteloon voittaneen lisätä vielä kokemus irtisanotuksi tulemisesta sekä sen jälkeisestä uuden suunnan löytämisestä työuralleni. Näin jälkikäteen voin sanoa, että ne olivat onnen potkut!


Vuodesta 2009 olen toiminut päätoimisena yrittäjänä työhyvinvoinnin, organisaatioiden palveluiden kehittämisen, kouluttamisen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisen parissa. Työskentelyni perusajatuksena on, auttaa asiakkaita löytämään keinot heidän tarvitsemaan muutokseen tai selviytymiseen tilanteessa, on sitten kyseessä työhön tai omaan elämään liittyvät asiat.


Teen yhteistyötä mm. Selänteen, Jytan ja Kiurun, usean kunnan opetus- ja sivistystoimen, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi asiakkaitani ovat yksityiset yritykset, jotka tarjoavat mm. nuorten aktivointi-, fysioterapiakuntoutus-, työterveyshuolto-, vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutuspalveluita.Joitain asiakkaitteni kommentteja:

"Kirsi Brandt-Hirvinen on persoonana helposti lähestyttävä, positiivinen ja iloinen ihminen. Hänen kanssaan oli helppo olla oma itsensä ja tehdä yhteistyötä siksikin, että hänellä on tietoa ja kokemusta oman alamme työstä, puhuttiin siis samoista asioista ja samaa kieltä.

Meillä on pieni kahden hengen työyhteisö, ja se mitä tarvitsimme/haimme, ei ollut perinteistä työnohjausta, vaan meillä oli tarve työnkehittämiselle. Tapasimme vuoden sisällä kahdeksan kertaa. Koko ajan etenimme alussa sovittujen tavoitteiden mukaisesti, mutta tilaa löytyi aina myös ajankohtaisille/akuuteille asioille.

Kirsi oli valmistellut joka tapaamiskerran huolellisesti. Edellinen kerta kerrattiin, tapaamisella käytiin lävitse juuri niitä asioita joita oli tarve käydä ja tapaamiskerran lopuksi Kirsi kokosi asiat hyvin jäsennellysti yhteen. Joka kerralla arvioitiin työnohjauksen vaikuttavuutta ja tuloksia, mitä on tapahtunut. Joskus saatiin myös ns. kotiläksyjä jotka olivat hyviä ja auttoivat siinä, että prosessi jatkui, eivätkä asiat päässeet unholaan tapaamisten välissä. Kirsi kuunteli meitä aina tarkkaavaisesti ja osasi poimia/nostaa ydinasiat esille. Hän osasi esittää oikeat kysymykset siten, että me itse oivalsimme asioita. Positiivinen ote auttoi meitä näkemään sen mitä olemme jo tehneet, mitä pystymme tekemään ja tajuamaan sen mihin emme itse voi vaikuttaa. Näin stressi ja paine omasta tekemisestä helpottui. Tapaamiskerrat olivat intensiivisiä, jämptejä ja voisi sanoa että täyttä tavaraa koko 1½ tuntia.

Työnohjauksen loputtua voimme hyvillä mielin todeta että kyllä kannatti ja voimme suositella Kirsiä jokaiselle joka haluaa laadukasta ja tuloksellista työnohjausta. Lämmin kiitos!

Mari Huusko ja Satu Jyrkkä
Päivätoimintayksikkö Vaskooli
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. "


"Vakuutuin siitä, että puhuminen auttaa katsomaan ja näkemään kokonaisuuksia ja isompia linjoja omassa toiminnassa. Sain uskoa siihen, että "virallinenkin" apu voi auttaa tällaisissa asioissa."


"Tämä työnohjaus oli minulle todella tärkeä tässä elämäntilanteessa. Sain tukea tärkeysjärjestyksen luomisessa ja pahojen tilanteitten yli pääsemisessä."


"Hyvä kuuntelija, helppo jutella, sain hyviä neuvoja"


"Oppilaiden moninaiset tilanteet heijastuvat myös opettajaan. Näiden tilanteiden selkeyttäminen ja purkaminen on työnohjauksen avulla hyvä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja ehkäisee jopa sairaslomia. Työnohjauksessa saa työkaluja omaan työskentelyyn, joka vaikuttaa myös koko työyhteisöön."


"On ollut helppo puhua ja kehdannut sanoa asiat. Olen saanut aikaa prosessoida omaa tekemistäni ja ohjaaja on antanut asioiden mennä minun omaan tahtiini. Tapaamiset ovat aina olleet keventäviä, aina on ollut tapaamisten jälkeen huojentunut olo."


"Olen oppinut rajojen höllentämistä sekä oma asiantuntijuus on kasvanut itsetuntemuksen lisäännyttyä ja asioiden priorisoinnin kautta."


"Persoonana ohjaaja on helposti lähestyttävä ja luottamusta herättävä. Siksi puhuminen ei jännittänyt. Ohjaaja antoi tilaa keskustelulle ja sen suunnan kehittymiselle."