Työnohjaus


Yksilötyönohjaukset
- ammatilliseen kehittymiseen
- työn kuormittavuuden helpottamiseen


Ryhmätyönohjaukset
- toimitapojen vahvistamiseen ja kehittämiseen
- työilmapiirin ja yhteistyön parantamiseen
- työssä jaksamisen tukemiseen
- työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen


Esimiesten työnohjaukset
- esimiestyön tukemiseen
- lähijohtamisen parempaan toteuttamiseen


Työhyvinvointipäivät


Luennot ja koulutukset


Esite: Mitä työnohjaus on?