Muut palvelut

Diabeteksen omahoidon tuki

Diabeteksen hoito vaatii sekä henkisiä että fyysisiä voimia. On opittava tulemaan toimeen itsensä ja vaikean sairauden kanssa. Etsimällä löytyvät kuitenkin rakennuspuut, joiden avulla voi selviytyä ja pystyy elämään nautinnollista elämää.

Muutosvalmennus

Tiivis kuuden tapaamisen projekti onnistuneiden muutosten läpiviemiseen, tiimityöskentelyn muodostamiseen ja uusien työntekijöiden tiimiyttämiseen sekä työn kehittämiseen työmotivaation ja tuottavuuden lisäämiseen.

Koulutus

Koulutusta luentojen ja teemapäivien (esim. TyHy- ja kehittämispäivien) muodossa.

Esimerkkiaiheita:

  • Työhyvinvointi ja kuinka se tehdään?
  • Tsemppipäivä muutoksessa onnistumiseen
  • Ratkaisukeskeiset menetelmät asiakastyössä
  • Ryhmänohjaajakoulutus
  • Kuvalliset menetelmät asiakastyön tukena