Työnohjaus

Työnohjaus on oppimiseen suuntautunut vuorovaikutusprosessi. Toiminta on säännöllistä ja prosessiluontoista. Ohjausta ja tukea annetaan oman työn arvioinnissa, työongelmien erittelyssä sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Työnohjausta tarvitsevat erityisesti ammattiryhmät, joiden työssä asiakas ja potilassuhteet ovat keskeisiä.

”Se on kuin munuaiset – puhdistaa kuona-aineista ja kirkastaa perustehtävää”

Työnohjaus ei ole terapiaa tai rangaistus huonosti tehdystä työstä, vaan mahdollisuus tehdä työskentelystä selkeämpää ja mukavampaa.

Yksilötyönohjaukset

  • ammatilliseen kehittymiseen
  • työn kuormittavuuden helpottamiseen

Ryhmätyönohjaukset

  • toimintatapojen vahvistamiseen ja kehittämiseen
  • työilmapiirin ja yhteistyön parantamiseen
  • työssä jaksamisen tukemiseen
  • työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen

Esimiesten työnohjaukset

  • esimiestyön tukemiseen
  • lähijohtamisen hyvään toteuttamiseen

Palautetta asiakkailtani:

”Kirsin työnohjaus on ollut todella laadukasta ja monipuolista. Kaikki ovat saaneet äänensä kuuluviin, ja esiin nousseet ajatukset ovat muotoutuneet yhteiseksi teemaksi siinä hetkessä. Kirsi osaa tiivistää tärkeimmän ja tarttua olennaiseen, jolloin fokus keskustelussa pysyy työnohjauksen kannalta hyvissä asioissa. Kuitenkin kaikki on aina ollut lähtöisin meistä ja jokaisen ajatuksille on annettu arvoa. Kirsillä on käytössä myös hienoja tekniikoita, joilla pääsee pois arkisesta ajattelutavasta ja voi esim. taiteen kautta syventyä tunteisiin ja kehityskohteisiin. Kiitos paljon Kirsille!”

”Erityiskiitos Kirsille kaikesta, työnohjaus Kirsin kanssa on ollut turvallista, pohdiskelevaa, silmiä avaavaa. Olen tykännyt erityisesti siitä, että toiminnalliset tehtävät ovat rauhoittaneet ylikierroksilla olevaa mieltä ja tuoneet esiin olennaisen. Kyseiseen tilaan ei ole helppo päästä ja eväitä on tullut myös työarkeen, miten saavuttaa tuo rauhaisa ja olennaiset asiat huomioiva olotila. Olet huipputyyppi Kirsi ja hoidat työsi todella osaavasti!”

terapeutti