Kirsi Brandt-Hirvinen

Olen toiminut psykiatrisena sairaanhoitajana mielenterveyskuntoutuksen tehtävissä Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirien, Lestijärven kunnan ja Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen palveluksessa. Näissä osa tehtävistä on ollut perustyötä, osa uuden toiminnan kehittämistä ja organisointia. Asiakaskuntaani ovat kuuluneet kaikki ikäryhmät lapsista vanhuksiin eri toimipisteiden ja tehtävien mukaan.

Olen työskennellyt myös yksityisen dementiakodin johtajana. Uuden toiminnan aloittaminen on ollut yksi mielenkiintoisimmista kokemuksista työssäni ja pääsin kokemaan myös esimiestehtävän haastavuuden ja ihanuuden. Ansioluetteloon voittaneen lisätä vielä kokemus irtisanotuksi tulemisesta sekä sen jälkeisestä uuden suunnan löytämisestä työuralleni. Näin jälkikäteen voin sanoa, että ne olivat onnen potkut!

Vuodesta 2009 olen toiminut päätoimisena yrittäjänä työhyvinvoinnin, organisaatioiden palveluiden kehittämisen, kouluttamisen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisen parissa. Työskentelyni perusajatuksena on auttaa asiakkaita löytämään keinot heidän tarvitsemaansa muutokseen tai selviytymiseen haastavassa tilanteessaan, on sitten kyseessä työhön tai omaan elämään liittyvät asiat.

Olen tehnyt ja teen yhteistyötä julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi asiakkaitani ovat yksityiset yritykset, jotka tarjoavat mm. nuorten aktivointi-, fysio-, puhe- ja toimintaterapiakuntoutus-, työterveyshuolto-, vanhus-, vammais-, mielenterveys-, päihdekuntoutus, lastensuojelu- ja psykoterapiapalveluita.

terapeutti